Tel: 8 5 2429051 | E-paštas: info@lzta.lt

Lietuvos žmogaus teisių asociacija»

Europos tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos dėl NVO teisinio statsuso Europoje

MINISTRŲ KOMITETO REKOMENDACIJA VALSTYBĖMS NARĖMS Nr. CM/REC (2007)14 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TEISINIO STATUSO EUROPOJE

Dėl mūsų šalies vertybių būklės

Praėjo 23-eji metai. Rodos, jau turime daug ko: sparčiai gražėja miestai, gatvės perpildytos automobilių, pilnos prekių parduotuvės, net kvapą užima techninės naujovės...Galiausiai gyvename Europos Sąjungoje, esame įgiję tam tikras tarptautinio saugumo garantijas, galime laisvai judėti, kalbėti ir rašyti.

Įsteigtas Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras

Dėl didėjančio atotrūkio tarp valdžios ir piliečių, taip pat dėl "sisteminių" NVO nesirūpinimo pilietinės visuomenės ugdymu, 2014 m. kovo 11 d. grupė nevyriausybinių organizacijų pasirašė Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro (LŽTKC) steigimo deklaraciją ir šio centro steigimo sutartį

Pareiškimai»

Dėl pedagogų ir jų auklėtinių santykių teisinio vertinimo įtakos viešajam interesui ir Lietuvos švietimo sistemai

Kauno apylinkės teisme pradėta nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje buvęs Kauno technologijų universiteto (KTU) gimnazijos direktorius Bronislovas Burgis yra kaltinamas dėl sistemingo nepilnametės bauginimo naudojant psichinę prievartą

Dėl Lietuvos Respublikos NVO pletros įstatymo įgyvendinimo

Mokslinės konferencijos "Pilietinė visuomenė - misija visų ir kiekvieno" rekomendacijos.

Dėl konferencijos "Šeimos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose"

Dėl konferencijos "Šeimos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose" įšvadų

LINVO koalicija»

AR PARTNERYSTĖ YRA ŠEIMA?

Nacionalinio forumo „Savarankiška Lietuvos šeimos politika ir partnerystė“ medžiaga

LINVO koalicijos ekpertinės išvados ir siūlymai

Lietuvos intelektualų ir nevyriausybinių organizacijų koalicijos ekpertinės išvados ir siūlymai dėl partnerystės santykių įtvirtinimo LR civiliniame kodekse

P.Gylys dėl atimtų lietuvių vaikų kreipėsi į Norvegijos ambasadorių

Šiuo kreipimusi prof. P. Gylys reagavo į LINVO koalicijos atstovų kreipimąsi dėl Norvegijos Karalystėje gyvenančios Lietuvos Respublikos pilietės D. Vinjė pagalbos prašymo

LŽTA informacinis leidinys "Pozicija"