Tel: 8 5 2429051 | E-paštas: info@lzta.lt

Pareiškimai»

LZTKC rastas Konstitucijos komisijai

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras ( Lietuvos žmogaus teisių asociacija, Piliečių gynimo paramos fondas, Asociacija nepartinis demokratinis judėjimas, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija ir Lietuvos Helsinkio grupė) teikia išvadas ir pastabas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto

Dėl pilieičių iniciatyvos surengti referendumą

Lietuvos Žmogaus teisių ir kitos nevyriausybinės organizacijos, nevertindamos inicijuojamo referendumo klausimų turinio, siekia atkreipti LR Seimo ir visuomenės demesį į akivaizdžias VRK pastangas netinkamais pripalžinti kuo daugiau Grupės surinktų piliečių parašų

Dėl LR Seimo priimto Nevyriausybinių organizacijų įstatymo

Lietuvos žmogaus teisių ir kitos nevyriausybinės organizacijos paragino Seimą keisti jį iš esmės, nes projektas neigė esminius demokratinės visuomenės principus. Jos siūlė parengti alternatyvų projektą, įtraukiant į jo rengimą jau veikiančias nevyriausybines organizacijas (NVO), ypač tas, kurių veikla realiai ir ne vienerius metus atstovauja Lietuvos visuomenei ir gina viešąjį interesą.

Lietuvos žmogaus teisių asociacija»

Įsteigtas Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras

Dėl didėjančio atotrūkio tarp valdžios ir piliečių, taip pat dėl "sisteminių" NVO nesirūpinimo pilietinės visuomenės ugdymu, 2014 m. kovo 11 d. grupė nevyriausybinių organizacijų pasirašė Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro (LŽTKC) steigimo deklaraciją ir šio centro steigimo sutartį

LŽTA PAREIŠKIMAS dėl EŽTT teisėjų

... Profesorius dr. I.Vėgėlė yra advokatas, Lietuvos Helsinkio grupės narys, jis gynė ir gina žmogaus teises bei laisves. Iškilus Lietuvos ir tarptautinės kultūros bendruomenės atstovas, vienas iš Lietuvos Helsinkio grupės steigėjų Tomas Venclova yra pasakęs, jog „Lietuvos Helsinkio grupės prioritetas buvo žmogaus teisės, iš kurių logiškai išplaukia ir valstybinė nepriklausomybė, ir visavertis tautinis gyvenimas, ir mažumų plėtotė, ir sąžinės bei tradicinės ir netradicinės kultūros laisvė.“ Todėl abejoti Lietuvos Helsinkio grupės narių (tarp jų ir I.Vėgėlės) humanistiniais seikiais nėra nei teisinio, nei moralinio pagrindo. ...


LŽTA informacinis leidinys "Pozicija"