Tel: 8 5 2429051 | E-paštas: info@lzta.ltLIETUVOS VISUOTINIŲ ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO DEKLARACIJOS SIGNATARAI

 

Egidijus BIČKAUSKAS (teisininkas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos AKTO „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo” signataras) Vytautas BUDNIKAS („Pozicijos” vyr. redaktorius, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas nuo 2005 metų) Antanas BURAČAS (akademikas, ekonomikos ir finansų katedros profesorius.) Arimantas DUMČIUS (medicinos profesorius, habilituotas daktaras) Bronius GENZELIS (humanitarinių mokslų (istorija) habilituotas daktaras, profesorius, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos AKTO „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo” signataras)
Romas GUDAITIS (rašytojas,Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos AKTO „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo” signataras) Egidijus KLUMBYS (neurochirurgas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos AKTO „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo” signataras, LR Seimo narys) Bronius KUTAVIČIUS (kompozitorius), Kęstutis LAPINSKAS (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos AKTO „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo” signataras) Justinas MARCINKEVIČIUS (poetas,rašytojas, dramaturgas)
Vytautas MARTINKUS (prozininkas, eseistas, literatūrologas) Antanas NASVYTIS (architektas, profesorius) Juozas OLEKAS (medicinos mokslų daktarsa, LR Seimo narys), Viktoras PETKUS(buvęs disidentas, istorikas, Lietuvos Helsinkio grupės pirmininkas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos Garbės pirmininkas) Juras POŽĖLA ( fizikas, habilituotas daktaras, profesorius akademikas)
Pranas RAČIŪNAS (kunigas, vienuolis), Tadas TESECKAS (žurnalistas, nusipelnęs LR kultūros darbuotojas), Kazimieras UOKA (politikas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos AKTO „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo” signataras) Stasys UOSIS (ekonomistas,profesorius) Stasys BUŠKEVIČIUS (ekonomistas,politikas)
         
 Stanislovas DOBROVOLSKIS {Tėvas STANISLOVAS) (kunigas vienuolis)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos žmogaus teisių asociacija.
Laisvės pr.60-302, LT-05120 Vilnius. Tel. 5 2429051; faksas: 5 2460752; komitetas@lzta.lt